Konference „Patnáct let Česka a Slovenska v EU“

S ohledem na letošní výročí vstupu Česka a Slovenska do EU, je dle našeho názoru vhodné připomenout si dobu přistoupení k Evropské unii a také naše výsledky z politického a veřejného hlediska.

Konference „Patnáct let Česka a Slovenska v Evropské unii“ se uskuteční 7. března 2019 na Fakultě sociálních studií  v Brně a  bude mít dva panely, v prvním vystoupí bývalí premiéři obou zemí, a to Vladimír Špidla a Mikuláš Dzurinda, a bývalý ministerský předseda Saska Georg Milbrad. Druhý panel bude zaměřen na postoje českého a slovenského obyvatelstva vůči EU.

Konferenci pořádáme ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung, Wilfried Martens Centre for European Studies, Nadací Antona Tunegy a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Záštitu konferenci udělil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík a děkan FSS MU Břetislav Dančák.

Kompletní program konference naleznete na naší facebookové události.  

Prosíme, registrujte se pomocí níže uvedeného formuláře:

 

Mediálním partnerem konference je Euractiv.cz

This conference receives financial support from the European Parliament. Sole liability rests with the organiser, the European Parliament is not responsible for the activity.