Konference „Výzvy Evropské unie pro rok 2018“

Srdečně Vás zveme na konferenci „Výzvy pro Evropskou unii v roce 2018“, která se uskuteční 17. října 2018 od 10:00 v Centrum současného umění DOX.

Konferenci pořádá Institut pro křesťanko-demokratickou politiku ve spolupráci s Nadací Hannse Seidela a Wilfried Martens Centre for European Studies.

Cílem naší letošní evropské konference je otevřít prostor dialogu. Jsme totiž přesvědčeni, že přestože na řadu otázek můžeme mít rozdílné názory, je třeba spolu otevřeně přemýšlet a diskutovat. Na řadu témat totiž dnes nezbývá dost času, a přitom jsou velmi důležitá. Hlavními tématy naší konference budou: solidarita, rodina a subsidiarita. O těchto, ale i o dalších otázkách budou diskutovat řečníky z celé Evropy. Naše pozvání přijali odborníci z Německa, Rakouska, Itálie, vystupovat budou i přední experti za Českou republiku.

Jazykem konference je angličtina, ale celá konference bude simultánně tlumočena do češtiny, němčiny a italštiny.

Registrovat se můžete na internetových stránkách konference: www.vyzvy2018.eu , a to do 12. října 2018.