Obnovitelné zdroje a jejich potenciál. Konference 17. června 2019

Srdečně vás zveme na konferenci „Obnovitelné zdroje a jejich potenciál v podmínkách ČR“, která se uskuteční dne 17. 6. od 9:00 v Jednacím sále Senátu.

Konference bude mít dva panely. První bude zaměřen na směřování Evropy s ohledem na obnovitelné zdroje a druhý uvede příklady z praxe.

 

O podrobnějším programu vás budeme informovat v nejbližších dnech.