Legalizovaná strategická korupce z Ruska

Třicátá třetí a zároveň poslední beseda letošního roku se uskutečnila 5. listopadu jako vždy v Malostranské besedě, tentokrát jsme debatovali na téma: Tři rozměry propagandy – manipulace, dezinformace, spektákl. Naše pozvání přijali Alexandra Alvarová, autorka knihy Průmysl lži. Propaganda, konspirace a dezinformační válka, Marek Wollner, investigativní novinář a Jakub Janda, výkonný ředitel think-tanku Evropské hodnoty.

Beseda začala diskuzí na téma, zda lze rozpoznat, jestli jsme manipulováni. Dle Alvarové jsme schopni to rozpoznat velmi omezeně, čím silnější emoce nás zasáhnout, tím menší máme přístup ke kritičnosti.

Wollner hovořil o tom, že i přesto, že je u nás spousta chyb, tak stále máme svobodu, stále máme právo kritizovat nejvýznamnější představitele země v případě, že se chovají v rozporu s morálkou.

Největší část debaty byla věnovaná hybridní hrozbě z Ruska. Dle Alvarové bychom měli spíše mluvit o informační válce, kdy prostřednictvím médií a jiných měkkých metod, úspěšně distribuují informace, jejichž cílem je oslabit soudržnost společnosti. Dle Jandy je jejich hlavním cíle zkorumpovaný režim, který mohou ovládat, ze strany Ruska tu funguje legalizovaná strategická korupce, kde si legálně koupí vliv v dané zemi.

Závěrečná část byla věnovaná sociálním sítím. Hosté se shodli na tom, že trollové již ztrácejí na významu. Troll je člověk, jehož primárním cílem je rozbíjet diskuze. Alvarová pozdvihla projekt „Elfové“, tedy osoby, které trolly identifikují a tím odhalují falešné profily.

Wollner si myslíš, že přichází změna, ale zatím si není jistý jaká. Na druhou stranu Janda očekává, že dojde k popularizaci „deepfake“, tedy zmanipulovaných videí, kdy nepoznáme rozdíl od reálného. Tyto videa můžou být vlastně zbraní hromadného ničení v mediálním smyslu.

Alvarová závěrem zmínila, že i přesto, že je dokázáno, že propagandu využívá 22 států světa, u nás převládají ruské zájmy.

Následná diskuze byla dlouhá a emotivní, téma propagandy a dezinformací je sledováno se zájmem, což také vysvětluje jednu z nejvyšších návštěv na Besedě v letošním roce.

Záznam besedy je k dispozici na facebookové stránce IKDP.

Všem, kteří se v letošním roce zúčastnili projektu Besedy v Besedě děkujeme za účast a těšíme se na viděnou v příštím roce.