Právní stát v Evropě

Jaký je praktický význam zásady právního státu pro fungování EU? Co lze do této oblasti zahrnout a co už sem naopak nespadá? Kde se v tomto kontextu lze setkat s problémy a v čem spočívají? Jak se k této situaci staví Evropská komise prostřednictvím Zprávy o právním státu v Evropě? A co ukázala pandemie o stavu právního státu v ČR? O těchto a dalších otázkách budou diskutovat naši hosté ve třech tematických panelech v pátek 22. října 2021 na Masarykově koleji v Praze (Thákurova 1, Praha 6).

 

10:15 – 11:45 I. panel: Význam zásady právního státu pro fungování EU

Jiří PŘIBÁŇ, profesor práva na Cardiff University

Pavel SVOBODA, bývalý předseda Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu

Angelos CHRYSSOGELOS, výzkumný pracovník Wilfried Martens Centre for European Studies

Ivana JANŮ, bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu (tbc)

 

12:45 – 14:15 II. panel: Aktuální problémy s dodržováním zásady právního státu v EU

Věra JOUROVÁ, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro Hodnoty a transparentnost

Martin SMOLEK, náměstek ministra zahraničních věcí ČR pro řízení sekce právní a konzulární

Vít DOSTÁL, výkonný ředitel Výzkumného centra AMO

Jana PLAŇAVOVÁ-LATANOWICZ, Centre for Europe – Varšavská univerzita

 

14:30 – 16:00 III. panel: Princip právního státu a řešení pandemie v ČR

Jan KYSELA, Katedra politologie a sociologie – Právnická fakulta UK

Jan HERZMANN, sociolog (tbc)

Marek VÝBORNÝ, člen Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny PČR

Andrea PROCHÁZKOVÁ, redaktorka Týdeníku Respektu

Kompletní program konference naleznete zde.

 

Na konferenci se můžete hlásit přes přihlašovací formulář do pondělí 11. října 2021. Kapacita sálu je omezena.

Konferenci uspořádal Institut pro křesťansko-demokratickou politiku ve spolupráci s Wilfried Martens Centre for European Studies.