Budějcká debata: Občanská společnost

V úterý 7. ledna 2020 se v Horké vaně v Českých Budějovicích uskutečnila debata na téma občanská společnost. Mluvilo se o tom, co si pod tímto pojmem představit, jaké jsou její úkoly a jak by se měla projevovat.

Diskutovat přišli:

  • PhDr. Salim Murad, Ph.D. – profesor katedry společenských věd na JU v Českých Budějovicích a velký občanský aktivista
  • Ing. David Vilímek – angažovaný občan, živnostník s obkladačskou firmou a iniciátor debaty
  • Mgr. František Talíř – historik a mladý politicky aktivní člověk

V debatě se řešila obecná definice, kdy nakonec byla akceptována definice prof. Salima Murada: „Občanská společnost jsou veškeré děje a procesy, které se týkají lidských společenství, potažmo konkrétně státu, ale nejsou řízeny státem“ – tzn. spadají do nich demonstrace, debaty, nejrůznější iniciativy, petice a v neposlední řadě politické strany, ale také obyčejné diskuze lidí, jejich shromažďování a zakládání různých spolků, nadací a zájmových skupin. Na to jsme navázali tím, jaké procesy jsou občanské společnosti přínosné a které naopak škodlivé. Velmi dlouho jsme debatovali na téma, zda by měly být občanské iniciativy, nestátní organizace a struktury dotované státem nebo ne.
Na podpoře spolkům, jako jsou hasiči, sportovní kluby, skaut apod. byla jasná shoda, ale velmi dlouho se debatovalo o tom, kde je hranice mezi „dobrými“ spolky a extrémistickými organizacemi. Nakonec jsme se dotkli i toho, zda má vůbec český stát kontrolu nad penězi, které přicházejí z Evropské unie a jsou přidělovány právě i organizacím, které někteří řečníci považují za škodlivé.