Budoucnost českého školství

Jak pandemie ovlivnila vzdělávací systém v České republice? Jak zajistit efektivní vzdělávání i v době rozsáhlé digitalizace a nutnosti dálkové výuky? Do jaké míry dochází k prohlubování sociálních rozdílů vlivem toho, že pro některé děti jsou nové technologie nedostupné? Jak postupovat do budoucna a ovlivní prvky online výuky český vzdělávací systém i nadále?

O těchto a dalších tématech diskutovali ve čtvrtek 4. 3. 2021 Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK a ekonom institutu CERGE-EI Daniel Münich.

Diskuzi moderovala Jana Vlčková z IKDP.