Konference a kulaté stoly
27/6/2017

Budoucnost ve špičkovém průmyslu a kvalitních službách

O budoucnosti české ekonomiky a nutných opatřeních pro zajištění jejího zdárného růstu debatovali účastníci konference Česko – silný hráč v evropské lize pořádané think-tankem KDU-ČSL Institut pro křesťansko-demokratickou politiku a Nadací Konráda Adenauera. Na konferenci se sešli úspěšní podnikatelé a zástupci českých firem. Vystoupil na ní také místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který odhalil svou vizi budoucnosti české ekonomiky. Ta podle něj nemůže stát na levné pracovní síle a výrobních montovnách. Budoucnost vidí především ve špičkovém průmyslu a kvalitních službách. Zároveň zdůraznil, že český stát by neměl podnikatelům a firmám překážet a naopak by měl více podpořit vzdělávání, výzkum a inovace.

„Budoucnost vidím ve špičkovém průmyslu, který vytváří vysokou přidanou hodnotu, a v kvalitních službách. V České republice máme spoustu podniků, které jsou životaschopné, sebevědomé, dokáží uspět ve světové konkurenci. Pokud použiju fotbalovou terminologii – právě věda a výzkum mohou být českou uličkou do naší budoucnosti, kde góly jsou například znalosti, duševní vlastnictví či prosperita,“ řekl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Předseda KDU-ČSL také oznámil, že chce nastartovat s českým průmyslem strategický dialog a zjistit, jaké jsou jeho dlouhodobé potřeby. „Na základě těchto priorit bychom měli investovat veřejné prostředky do vědy a výzkumu. Nyní dáváme na vědu 1,1 % HDP a je samozřejmé, že to číslo musí narůstat. Cílem by mělo být dosáhnout 3% podílu EU rozpočtu na tuto oblast,“ prohlásil Pavel Bělobrádek.

Günther Oettinger: budoucnost je ve vědě, digitalizaci a kreativitě

Na konferenci vystoupil také člen Evropské komise Günther Oetinger, který by České republice stejně jako celé Evropě doporučil více podporovat podnikání, které generuje vysokou přidanou hodnotu. „Vysokou přidanou hodnotu generují výzkum, digitální transformace, kultura a kreativita. Jen kombinací těchto faktorů může být země v Evropě dlouhodobě konkurenceschopná,“ řekl Günther Öttinger. Upozornil také na fakt, že svět se nachází v době digitální revoluce, čemuž se musí přizpůsobit politici i firmy. „Digitální revoluce ovlivní všechno kolem nás – to, jak stavíme, vyrábíme i jak používáme auta. Digitální služby jsou klíčové a státy na to musí reagovat,“ dodal Günther Oettinger.

V bloku „Podmínky prosperity aneb jak být v první lize“ vystoupil také ekonom a zakladatel 6D academy Pavel Kysilka, který potvrdil slova svých předřečníků. „Naší výhodou je dnes levná a relativně kvalifikovaná pracovní síla a sousedství s Německem. Tyto naše výhody ale nepřežijí test digitální epochy a dnes probíhající repatriace zisků zpět do zahraničí bude vystřídána repatriací samotné výroby.“

Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček k tomu dodává: „Digitalizace byznysu zdaleka není spojena pouze s revolucí v oblasti průmyslu. Prakticky všechny firmy čekají velké změny, spojené jak s mimořádnými příležitostmi, tak nemalými riziky. Nová generace zákazníků během několika let zcela změní zažité výrobní, obchodní i komunikační procesy velkých i malých podniků. Včerejší úspěch je dobrým základem, nikoliv ale předpokladem, že přežijeme i v dalších letech. Svůj přístup musí ale změnit i stát, vědecká a akademická sféra.“

Na konferenci Česko – silný hráč v evropské lize se sešli zástupci politiky a byznysu, aby veřejnosti nabídli své představy o budoucím českém hospodářském modelu. Pozvání k diskusi přijal také člen Evropské komise Günther Öttinger. Z řad byznysu vystoupil například generální ředitel Siemens ČR Eduard Palíšek, generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek, předseda Asociace malého a středního podnikání Karel Havlíček, zakladatelka Institutu pro digitální ekonomiku Jana Adamcová, zakladatel Centrum.cz Oldřich Bajer a řada dalších.

[vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=4_UAWor8hRw&t=11s“]