Česká zkušenost s podporou demokracie, lidských práv a občanské společnosti ve světě

Ve čtvrtek 10.12.2020 se v Knihovně Václava Havla uskutečnil diskuzní večer k mezinárodnímu dni lidských práv. V roce 2004 vniklo na ministerstvu zahraničí oddělení „TRANS“, realizující tzv. transformační politiku (koncepce této politiky byla napsána v r. 2005). Cílem této nově definované politiky bylo napojení klasické „lidskoprávní“ politiky na prostředky konkrétní, praktické podpory obráncům lidských práv, nezávislým médiím a aktérům z řad občanské společnosti. Za 15 let fungování programu se v českém nevládním sektoru vytvořila unikátní zahraničněpolitická expertíza a nevládní sektor jako takový je schopen vést s MZV a vládou informovaný, věcný dialog o konkrétních krocích a navrhovat vlastní řešení, jako tomu bylo nedávno po zmanipulovaných prezidentských volbách v Bělorusku, anebo po tzv. Revoluci důstojnosti na Ukrajině v r. 2014. Diskuze reflektovala to, jak Česká republika může i nadále vytvářet efektivní zahraniční politiku, opírající se o jasný hodnotový rámec.

Akce se konala pod záštitou předsedy Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR Ondřeje Benešíka.

DISKUTOVALI:
Ondřej Benešík – předseda Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR a místopředseda KDU-ČSL
Petr Kolář – diplomat, v době vzniku transformační politiky náměstek ministra zahraničí
Gabriela Svárovská – autorka koncepce transformační politiky a později ředitelka Odboru LPTP
Veronika Stromšíková – ředitelka pro strategii OPCW, někdejší ředitelka Odboru Lidských práv
Tomáš Pojar – bezpečnostní analytik, prorektor CEVRO, dříve náměstek MZV a ředitel společnosti Člověk v tísni
Martin Povejšil – diplomat, náměstek MZV, v době vzniku transformační politiky Politický ředitel MZV

MODERÁTORKA:
Kateřina Procházková – analytička projektu Sinopsis