ČR by měla být součástí měnové unie

Dvacátá druhá Besedy v Besedě . Téma: Budeme někdy platit eurem? Hosté: Oldřich Dědek, Karel Havlík a Luboš Vainert. Místo a čas: Malostranská beseda, Praha, 9. října 2017. Debatu doprovázela hudba dua Adams Emily ve složení Emily Bauerová a Martin Adamovský.

Bude Česká republika někdy platit eurem? Všichni hosté se shodují, že rozhodně ne v blízké budoucnosti. Oldřich Dědek, člen bankovní rady ČNB,  říká, že se ČR zavázala přijmout euro v přístupových (dohodách (do EU). Nemáme vyjednané výjimky jako velká Británie či Dánsko. Zároveň ani nemáme určený žádný termín, do kterého bychom jej měli přijmout. Česká republika už splnila všechna Maastrichtská kritéria pro přijetí eura, ale pro skutečné přijetí není zatím vůle.

Luboš Vainert, komentátor Hospodářských novin se domnívá, že politici nebudou přijetí prosazovat vzhledem k anti-evropským náladám ve společnosti. Zároveň dodává, že se ČR nutně nemusí stát členem eurozóny v případě, že jsou lidé proti tomu.

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků, i Oldřich Dědek přijetí eura podporují, z ekonomických i politických důvodů. Česká republika, která se nachází uprostřed Evropy, chce mít výrazný hlas v Evropské unii, by měla být součástí měnové unie.

Podle Havlíčka by přijetí eura ulehčilo situaci obchodníkům, jelikož Česká republika je silně proexportní zemí. Politici bohužel často přemýšlejí jen v krátkodobém horizontu, takže se přizpůsobují náladám ve společnosti.