Domácí násilí v době COVID-19

Záznam on-line rozhovoru v rámci pořadu DISKUTUJEME S IKDP.

Pozvání přijaly Pavla Golasowská, poslankyně se specializací na rodinnou a sociální politiku a ochranu obětí a domácího násilí, a Branislava Marvanová Vargová, vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA.