Energie – příležitosti a hrozby

Tématem listopadové kavárny s IKDP bude situace na trhu s energiemi. Jak se tvoří cena energie? Jaká opatření lze podniknout pro finančně dostupnou energii? Jakou roli hrají obnovitelné zdroje v budoucnosti trhu?
Na tyto otázky se zaměří v brněnském Impact hubu následující hosté:
  • Filip Leder, předseda představenstva SAKO
  • Tomáš Protivínský, analytik projektu Fakta o klimatu
  • Lukáš Radil z Ústavu energetiky VUT

Debatu bude moderovat Anežka Jakubcová z Rádia Proglas.

Na brněnskou kavárnu se můžete hlásit přes přihlašovací formulář: https://forms.gle/9q2Y9jNQ7dhYn4uQ9. Kapacita místnosti je omezena.

Brněnské kavárny jsou organizovány Mladými lidovci, Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku a za podpory Hanns-Seidel-Stiftung.

Na místě budeme dodržovat veškerá pravidla platná na základě mimořádného opatření z 19. listopadu. U vchodu budete požádáni o předložení potvrzení, jímž lze:
– doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
– doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových) musí uplynout nejméně 14 dní,
– doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin v případech, že se nemůžu podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci nebo když od aplikace poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových) dosud neuplynula doba 14 dnů.
Během akce vyžadujeme zakrytí dýchacích cest.