EU a Covid-19

Záznam on-line rozhovoru v rámci pořadu DISKUTUJEME S IKDP.

Hosté byli poslanec Ondřej Benešík a Ondřej Mocek, proděkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.