Green Deal pro Evropu: šance na ekonomickou obnovu?

Jak pandemie nemoci Covid-19 ovlivní Green Deal? Jak může Green Deal pomoct při hospodářské a ekonomické obnově? Jsou zelené investice jedna z cest k překonání krize? Jak by se Česká republika měla k návrhům spadajícím pod Green Deal stavět? Co by měla podpořit a proč?

O tom jsme diskutovali s Michaelou Šojdrovou, poslankyní Evropského parlamentu, a Kristinou Zindulkovou, analytičkou Výzkumného centra AMO.

Debatu moderoval Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin.

Besedy v bistru jsou organizovány Mladými lidovci, Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku a nadací Hanns-Seidel-Stiftung.