Debaty
18/1/2019

Hrozí omezení dostupnosti zdravotní péče v ČR?

Odborný seminář na téma „Nedostatek zdravotnického personálu – příčiny, aktuální stav, možná řešení“ se uskutečnil 16. ledna 2019 v Poslanecké sněmovně PČR. Spoluorganizátorem akce byl Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, akci podpořila nadace Konrad-Adenauer-Stiftung. Na konferenci vystoupili kromě Víta Kaňkovského i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, Veronika Di Cara za Českou asociaci sester nebo psycholožka práce Alena Sehnalová.

Personální deficit ve všech zdravotnických profesích vážně ohrožuje dostupnost i kvalitu českého zdravotnictví. Stárne populace lékařů, zdravotních sester i dalších nelékařských pracovníků a mladí lidé na uvolněné pozice vesměs nenastupují, raději odchází pracovat do zahraničí. Zdravotníci už dnes chybí jak v nemocnicích, tak v ambulantní péči. Problémy jsou zejména v menších městech a na venkově, kde chybí praktičtí lékaři pro dospělé i praktici pro děti a dorost. Velkým problémem je v řadě regionů i zajištění stomatologické péče.

V řadě dalších nemocnic je velmi vážný nedostatek zdravotních sester, ale i s ostatního nelékařského personálu. V některých nemocnicích už vedl nedostatek zdravotních sester k uzavření některých lůžkových stanic a řada dalších oddělení se nachází na hraně možností, co se týká personálního zajištění provozu. Zdravotníci jsou nuceni k velkému množství přesčasů, jsou dlouhodobě přetížení, a navíc odchází i z důvodu nedostatečného platového ohodnocení.

„Pokud nebude náš stát personální krizi v českém zdravotnictví urychleně a komplexně řešit, pak reálně hrozí omezení dostupnosti i kvality zdravotní péče. Je naprosto nutné, aby vedení resortu zdravotnictví ve spolupráci s kraji, profesními komorami a s akademickou obcí hledalo účinná řešení personální krize ve zdravotnictví,“ říká Vít Kaňkovský, který situaci v resortu zná i z vlastní profesní zkušenosti, protože zároveň působí jako primář havlíčkobrodské nemocnice. Je jasné, že jednoduché řešení personálního deficitu ve zdravotnictví neexistuje, právě proto je zcela nezbytné, aby intenzivně spolupracovaly všechny zainteresované strany.

Prezentace vystupujících naleznete zde.