Jak na dětské tábory 2020?

Záznam on-line rozhovoru v rámci pořadu DISKUTUJEME S IKDP.

Hosté byli senátor Lumír Kantor(Bizon) a členka okresní rad

y Junáka Olomouc Kateřina Vrbová (Hruška).