Jaké je to být rodičem ve 21. století?

Rodiče ve 21. století se potýkají s novými výzvami a „covidová“ doba tuto situaci dále prohlubuje. Nejzásadnější otázkou bývá skloubení mateřství/rodičovství a práce. Jak zvládat dilemata, která v této situaci vznikají? A jsou doposud přijatá nebo diskutovaná opatření, jako např. zvýšení rodičovského příspěvku, nebo navýšení starobního důchodu se zohledněním počtu dětí pro maminky/tatínky, kteří zůstali na mateřské/rodičovské dovolené, dostatečná?

O těchto a dalších tématech diskutovali ve čtvrtek 6. května členka Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR Pavla Golasowská a výzkumný pracovník think-tanku IDEA při CERGE-EI Filip Pertold.

Diskuzi moderovala Žaneta Stratílková.