Je snižování daní marketingový trik vlády?

Ve středu 16. května jsme v Poslanecké sněmovně uspořádali kulatý stůl „Daně a kvalita života“. Hlavním řečníkem byla Sarah Perret, ekonomická expertka OECD, která prezentovala závěry každoročního srovnání daňových reforem v evropských zemích.  

Na vystoupení Sarah Perret navázal svými poznámkami také ekonom a bankéř Pavel Kysilka, dle kterého je nutné dávat větší důraz na daně nepřímé. Nepřímé daně jsou pohodlnější, jak pro obyvatelstvo, tak pro stát a je tu mnohem menší riziko daňových úniků.  Poté následoval se svojí prezentací Jiří Koželouh z hnutí Duha, který se zaměřil na to, jak mohou změny v daňové politice pomoci zlepšit životní prostředí. Jiří Nekovář ze Svazu průmyslu a dopravy představil, jak může změna daňové politiky vést k pozitivním efektům, a to především cestou svého zjednodušení.

V druhé části vystoupil Marian Jurečka, dle kterého je snižování některých položek DPH jen marketingový trik, který dělá vláda Andreje Babiše. Jurečka navrhuje snížení DPH u takových položek, kde kromě snížení výdajů domácností bude stát lépe chránit lidské zdraví či životní prostředí. Dále dodal, že například snížením sazby DPH na zemní plyn, palivové dříví, či dřevěné pelety je možné výrazně motivovat domácnosti k omezení spalování hnědého uhlí a snížením sazby DPH u biopotravin zase výrazně podpoříme ochranu krajiny, kvalitu půdy a vody. V rámci kulatého stolu, také vystoupil Vlastimil Válek, který se zaměřil především na kvalitu života českého obyvatelstva a jaký vliv na ní má ekonomická situace.

Akce se konala ve spolupráci s Konrad Adanauer Stiftung a pod záštitou místopředsedy KDU-ČSL a místopředsedy Hospodářského výboru Mariana Jurečky.