Konference „Prague EU Law Days“

Ve dnech 19. a 20. září 2019 se v Černínském paláci uskutečnil druhý ročník odborné konference s názvem Prague EU Law Days, tentokráte pod záštitou ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a náměstka ministra pro řízení sekce právní a konzulární Martina Smolka. Hlavním pořadatelem konference je Institut pro křesťansko-demokratickou politiku.

Druhý ročník konference se konal při příležitosti oslav 15 let českého členství v Evropské unii. I v letošním roce měla tato konference za cíl umožnit setkání odborníků pracujících s právem Evropské unie a sdílet informace o aktuálním vývoji ve vybraných oblastech, jmenovitě v oblasti práva soutěžního, volného pohybu osob a služeb, azylu a migrace, duševního vlastnictví či moderních komunikačních technologií. Obsazenost Velkého sálu Černínského paláce potvrzovala vysoký zájem o unijně právní témata v řadách odborné veřejnosti.

Pozvání mezi řečníky přijali mj. generální advokát Soudního dvora Evropské unie Maciej Szpunar, profesorka unijního a pracovního práva na Univerzitě v Cambridge Catherine Barnard či profesorka unijního práva na Bocconské univerzitě Eleanor Spaventa.