Kulatý stůl „Financování domácí zdravotní péče“

Dne 25. června 2019 jsme ve spolupráci s Šárkou Jelínkovou, senátorkou Senátu ČR a Konrad-Adenauer-Stiftung uspořádali kulatý stůl na téma „Financování domácí zdravotní péče“.

Kulatý stůl se skládal ze dvou částí. V první části vystoupili tito hosté: Ludmila Kučerová, zástupkyně Charity ČR, Petr Fiala, zástupce Asociace českých a moravský nemocnic, Petr Boťanský, ředitel Domova pro seniory Severní Teresa, Helena Rögnerová, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění a David Šmehlík, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči. Ze strany poskytovatelů domácí péče byly shrnuty problémy, které jsou dány nedostatkem finančních prostředků, a to především nedostatek kvalifikovaného zdravotní personálu. Na což reagovala zástupkyně ministerstva, která řekla, že poskytovatelé domácí péče si další jednání o výši finančních prostředků zablokovali sami s tím, že mají nereálné požadavky.

Druhá část byla věnovaná společné diskuzi, která byla velmi emotivní. Více než 100 lidí v publiku si žádalo odpovědi na otázky ohledně financování domácí péče především ze strany zástupkyně Ministerstva zdravotnictví.