Make the World Great Again

„Globalizace je pravděpodobně nejvýznamnější pohyb současné civilizace. Kdy začala? Mám hypotézu, že v době, kdy Ježíš Kristus na břehu Genezaretského jezera řekl svým učedníkům: jděte do celého světa a získávejte mi učedníky,“ řekl teolog a filosof Tomáš Halík 19. prosince  v pražské Malostranské besedě v úvodu diskusního večera na téma Kam nás vede globalizace. „Ucházet se o celý svět ne mocensky, ale k vnitřní proměně, to je novum. Misionářská jiskra pak díky svatému Pavlovi přeskočila do Evropy, ujala se a z Evropy se šířila dál. Po čase došlo k vyvážení nejen idejí, ale i zboží, vynálezů a techniky. To jsou kořeny globalizace,“ dodal Tomáš Halík v nabité videokavárně Malostranské besedy. Za pozitivní dopad globalizace považuje například změny, které Evropě přinesl rok 1989.

Globalizace ovšem není všude přijímána jako šance, má svá rizika. Podle ekonoma Tomáše Sedláčka se nám sice podařilo exportovat kapitalismus, ale nepodařilo se nám exportovat demokracii. Dochází spíše k „východizaci Západu“ než naopak. Tomáš Halík připomněl, že jeden z paradoxů globalizace lapidárně vystihl filosof Martin Heidegger, když napsal: technika překonala všechny vzdálenosti, ale nepodařilo se jí vytvořit žádnou blízkost. Za výstižný a závažný považuje také Huntingtonův výrok: What is Globalisation for the West is Imperialism for the Rest.

Tomáš Sedláček si vzal při vysvětlování stavu současného světa na pomoc teoretickou fyziku. „Teoretičtí fyzikové dělí vývoj civilizací podle toho, jakým způsobem civilizace využívají energii. Civilizace typu 1 dokáže využít energii celé planety, civilizace typu 2 dokáže využít energii Slunce nebo nejbližší hvězdy, civilizace typu 3 dokáže sklidit energii celé galaxie. My jsme civilizací typu 0, protože ještě neumíme využívat veškerou energii, která dopadla nebo dopadá ze Slunce na Zemi. Jak už to mají fyzikové ve zvyku, dokážou tato čísla spočíst přesně, takže jsme právě v bodu 0.88. Predikují, že během následujících dvou tří generací dojde na zeměkouli k přechodu z civilizace typu 0, tedy lokální civilizace, charakterizované například státem, k civilizaci typu jedna, což je považováno za extrémně nebezpečný moment. Civilizace typu 0 se musí eticky přerodit v cosi globálního, co je schopno komunikovat mnoho barev.“ Jistý návod, jak by taková proměna mohla nastat, dává podle Tomáše Sedláčka „freudiánský přeřek“ Donalda Trumpa. „On šel do voleb s heslem Make America Great Again. Žádná země světa se ale nejmenuje Amerika. Amerika je kontinent. Když chce Trump udělat Ameriku velkou, má tím zajisté na mysli Kanadu, Mexiko, Venezuelu, Kubu, Spojené státy americké… Tedy: jediný způsob, jak udělat Spojené státy velikými, je udělat velikým kontinent, který se jmenuje Amerika. A tak doufám, že během jedné nebo dvou generací přijde politik, který půjde do voleb s heslem Make the World Great Again. To bude přechod od civilizace, která volí lokálně, k civilizaci, která volí globálně.“

S tématem globalizace souvisí i téma Evropská unie. Moderátorka Veronika Sedláčková: „Čím to je, že EU funguje na českou veřejnost jako červený hadr?“ Tomáš Halík: „Je to záhada. Veřejnost byla zmasírována propagandou, za kterou stál především Václav Klaus a která zneužila jeden psychologický moment. Češi si zvykli na roli utlačovaného a zabydleli se tam. Pro mnoho lidí to byla omluva pro alibismus. To zneužíval Klaus a protievropská propaganda, která říkala a říká: vždyť to pořád pokračuje, byl tu ten Sovětský svaz, teď Brusel, tam se za nás rozhoduje, my vlastně nic nemůžeme. To je strašně nebezpečná věc, ochromení potenciálu vlastní zodpovědnosti, bez kterého demokracii a svobodnou společnost nelze vybudovat.“ Podle Tomáše Halíka EU nesmí být jen administrativa, ale především domov, který má svou tvář, svou vůni. „Tady chybí duchovně-kulturní rozměr. Je to výzva pro křesťanství, ne ve smyslu ideologie, ale jako něčeho, co inspiruje kontinent, aby byl otevřeným domovem pro všechny. Myslím, že s papežem Františkem něco takového začíná. Ne klerikální model, ale univerzální nabídka.“

Takové věty slyšeli účastníci v pořadí páté Besedy v Besedě. Jako obvykle hrálo písničkářské duo Adams Emily, jen místo kytaristy Martina Adamovského výjimečně zaskočil Vlastimil Škoda. Pořadatelské duo Institut pro křesťansko-demokratickou politiku a Nadace Hannse Seidela přeje návštěvníkům Besed v Besedě pokojné a radostné Vánoce a dobré vykročení do Nového roku. V něm se poprvé uvidíme v pondělí 9. ledna. Téma: Jak nezblbnout v době postfaktické.
[vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=IfZhUBQRNvs&feature=youtu.be“]