Máme právo na bydlení v Praze?

17. září 2018 jsme zahájili podzimní sérii cyklu Besedy v Besedě, a to rovnou s ožehavým tématem: Bydlení v Praze. Naše pozvání přijali: Tomáš Lapáček, ředitel Sekce strategií a politik Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Michal Lehečka, urbánní antropolog a Martin Vachek jako zástupce Asociace developerů. Besedu, jak je již zvykem, moderovala Veronika Sedláčková.

Na úvod shrnul Lapáček, že růst ceny bydlení není pouze problém Prahy, ale celého světa. U nás je to výsledkem především dvou faktorů, a to nižší nabídkou bytů a velkou poptávkou a také tím, že veřejná správa není schopna organizovat bytový fond. Dle Vachka trvá v Praze proces povolení stavby nepřiměřeně dlouho. Za posledních 8 let se 4x prodloužil. Z toho důvodu klesá i počet dokončovaných bytů.

Dle Lehečky u nás na rozdíl od mnoha zemí západní Evropy převládá počet bytů v osobním vlastnictví, pouze 10 % je v obecním/státním, např. v Rakousko je to 40%, Nizozemí 50%. Lapáček si myslí, že by si lidé měli zvyknout bydlet v nájmu, do budoucna se to bude týkat většiny obyvatelstva. Co se týče bytové politiky, tak Praha má nástroje, jak pomoci, ale s ohledem na velký počet městských částí je domluva složitá a nejsou připraveny žádné projekty.

Velkou částí debaty zaujala problematika práva na bydlení. Dle Vachka člověk nemá právo na bydlení v Praze. Nelze si říct, ano, tento člověk má právo na bydlení na Vinohradech. Lehečka to vidí tak, že právo na bydlení velmi souvisí s vymístěním obyvatelstva. Právo na bydlení by měl mít člověk tam, kde žije dlouhodobě, má okolo sebe zázemí, ať již sociální, tak rodinné.

Na otázku moderátorky, co ovlivňuje cenu bytů, se vyjádřil Vachek, že se jedná především o stavební práce, jejichž cena je extrémně vysoká, v mnoha případech se nevyplatí stavět.

Na naší debatě samozřejmě nechyběla debata o Airbnb, což je především dle Lehečky velký problém. V Praze je v sezóně v nabídce až 15.000 samostatných bytů. Je nutné tu přistoupit k regulaci, protože zde existují domy, které jsou využívány pouze k pronájmu prostřednictvím Airbnb.

Po debatě s moderátorkou následovali otázky z publika, které směřovali, především k cenám bydlení, a možnostem výstavby v Praze.