Manželství: Ústava a každodenní život

V pondělí 12. listopadu proběhl v Poslanecké sněmovně kulatý stůl pod záštitou poslance Marka Výborného s názvem Manželství: Ústava a každodenní život. Akci pořádal Institut pro křesťansko-demokratickou politiku ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung.

První část byla věnována expertním pohledům. Zástupkyně Slovenska před Evropským soudem pro lidská Práva Marica Pirošíková připomněla, že žádná povinnost pro redefinici pojetí manželství z výroku evropského soudu nevyplývá. Soudní rozhodnutí tak bývají často špatně interpretována. Její kolega proděkan právnické fakulty v Trnavě Robert Dobrovodský doplnil příklad z Rakouska, kde je manželství kvůli absenci ústavní definice ohrožováno soudní cestou. Předsedkyně Národního centra pro rodinu, poukázala na fakt, že tři čtvrtiny lidí žijí v úplných rodinách, a naopak právě péče o tyto rodiny je často ze strany státu podceňována.

Advokát Jakub Kříž promluvil o právních aspektech pojmu manželství. Jaroslav Fidrmuc z Národního ústavu pro vzdělávání poukázal na změny, které by rozmělnění definice manželství přineslo do vzdělávacích programů. Vedoucí odboru sociální péče na Praze 13 Blanka Vildová poukázala na příklady ze sociální praxe a situaci dětí, kterým by mohlo být v budoucnu upíráno právo znát otce a matku. Hana Imlaufová z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny poukázala na nezastupitelnou roli mužského a ženského principu v rodinách.

V druhé části následovala diskuze, v rámci, které vystoupili například poslanec Marek Benda nebo senátor Pavel Fischer.

Poslanec Marek Výborný na závěr dodal: „Manželství a na něm vybudovaná rodina představují základní stavební prvek lidské společnosti. Odmítáme boření symbolů a jeho relativizaci. Debatu nevedeme o právech menšin, ale o hodnotě manželství. Stejně jako neexistuje právo na děti, neexistuje ani právo na manželství. Jedinečnost vztahu muže a ženy chceme uchovat.“