Milostivé léto

Záznam on-line rozhovoru v rámci pořadu DISKUTUJEME S IKDP.

Hosté byli poslanec Marek Výborný a Daniel Hůle, vedoucí programu Kariérní a pracovní poradenství Člověk v tísni.