Debaty
1/11/2017

Mýty o islámském radikalismu

Islámský radikalismus je téma, které již několik let hýbe českou společností, nemalá pozornost mu byla věnována i v předvolební kampani a jak už tomu bývá, je také spojeno s mnoha mýty a polopravdami. Diskuze na toto téma s odborníky, kteří by uvedli věci na pravou míru, byla cílem devátého cyklu Brněnské kavárny. Pozvání přijali dva hosté, a to politolog a právník Marek Čejka a Assem Atassi, člen Ústředí muslimských obcí v ČR.

Na úvod se Marek Čejka věnoval historii islámského radikalismu a skutečnostem, které ho utvářely. Zmíněny byly nejen ozbrojené konflikty, ale i myšlenky a knihy autorů, které měly největší vliv na islámský fundamentalismus. Assem Atassi věnoval pozornost tomu, jaké bylo postavení islámu v tradičních muslimských státech a královstvích. Jaký vliv na islám měli sekulární diktátoři, jak v první, tak i druhé polovině dvacátého století a jaký je rozdíl v roli náboženství v jednotlivých státech v dnešní době. Pokud jde o muslimskou komunitu v České republice, pan Atassi uvedl, že jsou dobře integrováni. Většina z 22 000 lidí, kteří se hlásí v ČR k islámu, nevyhlašuje svoji příslušnost aktivně.

Jak je zvykem přednášek Brněnské kavárny, největší prostor byl věnován otázkám z publika a případné diskuzi. Posluchače zajímala zejména současná situace, a to nejen v Evropě, ale i na arabském poloostrově.