Obnovitelné zdroje a jejich potenciál v podmínkách ČR

V Jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky se dne 17. června 2019 uskutečnila konference „Obnovitelné zdroje a jejich potenciál v podmínkách České republiky“. Přední řečníci a účast více jak 110 osob v publiku, především z řad komunálních politiků napříč Českou republikou, dokázala velký zájem o toto téma, které rezonuje dnešní dobou a které si KDU-ČSL bere za své.

V prvním panelu vystoupil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR pan Karel Havlíček, poslanec Parlamentu ČR a bývalý ministr zemědělství ČR pan Marian Jurečka a expert na energetiku z ČSOB Advisory pan Alois Míka, kteří představili situaci obnovitelných zdrojů v České republice. Tyto řečníky doplnil vedoucí oddělení zaměřeného na životní prostředí, energie a infrastrukturu z Institutu německého hospodářství pan Thilo Schaefer s ohledem na situaci v EU a Německu a v tomto směru na něj bylo směřována mnoho dotazů z publika.

V druhé části byli řečníky zástupci energetiků, kteří představili pohled z praxe. Panel zahájil programový ředitel Svazu moderní energetiky pan Martin Sedlák, následován generálním ředitelem společnosti E.ON panem Martinem Záklasníkem, místopředsedou představenstva ČEZ a ředitelem divize nová energetika a distribuce a zástupcem generálního ředitele pro rozvoj panem Tomášem Pleskačem a jednatelem společnosti Happy Battery panem Luďkem Pitrou.

Zaznělo sdělení zkušenosti z Německa, že změna rozložení energetického mixu je náročná a může do určité míry způsobit snížení konkurenceschopnosti, pokud se nevyváží tak, jak je potřeba. Z bankovního sektoru byla publiku předána informace, že banky do budoucna už nebudou (některé tak činí již v dnešní době) financovat projekty, které využívají fosilní zdroje, hlavně uhlí, ale budou podporovat obnovitelné zdroje. Bankovní sektor tak dává také komunálnímu sektoru naději na spolupráci, neboť pro obce budou i banky zajímavým partnerem. Budou-li obce více využívat obnovitelné zdroje, budou  i pro banky představovat zajímavý trh. Obnovitelné zdroje přináší mnohé užitky i obyvatelům daných obcí – snížením poplatků počínaje. Cena elektřiny stoupá, náklady na instalaci obnovitelných zdrojů klesají a čím dál více lidí se zaobírá životním prostředím a vnímá ho jako součást občanské zodpovědnosti – to vše vede ve prospěch obnovitelných zdrojů a k jejich častějšímu zapojování.

Pan poslanec Marian Jurečka dodal: „Je třeba měnit uvažování nás všech. Nelze oddělit obnovitelné zdroje od klimatické změny, od jejích dopadů a nákladů, které stát potom dává do opatření proti suchu, proti povodním, proti erozím. To jsou témata, která ač se nám to nezdá, spolu souvisí.“ Také zaznělo, že je třeba změny legislativy, aby nebylo zbytečných překážek tam, kde nejsou příliš nutné, a naopak aby byly nalezeny přiměřené podpory tam, kde jich je třeba.

V rámci konference byl diskutován také Národní klimaticko-energetický plán a v něm zmiňované např. plánované financování solárních parků, stejně tak zohlednění produkce jednotlivých obnovitelných zdrojů s ohledem na pokračující klimatické změny. Ku příkladu v minulém roce došlo k poklesu produkce z malých vodních elektráren, zatímco solární energetikou se vyprodukovalo více díky tomu, že minulý rok byl velmi slunečným bez přílišné oblačnosti; do budoucna tak může v rámci svých strategií ČR preferovat zdroje nezávislé na vodě právě proto, že budou odolné vůči změnám klimatu. Zaznělo, že obnovitelné a konvenční zdroje však není třeba stavět proti sobě. Obnovitelnými zdroji lze akcentovat udržitelnost a konvenčními zabezpečit energetickou bezpečnost.

Celou konferenci zakončila paní Jitka Seitlová: „Je třeba, aby jakékoli chystané změny zazněly dopředu, aby lidé měli prostor a možnost se se situací vyrovnat, připravit se na ni a aby věděli, v jakých podmínkách budou investovat a co daná země chce. Obnovitelné zdroje mají obrovský potenciál; nabízí možnosti, které zatím plně nevyužíváme. Záleží na nás, jak se toho ujmeme.“

Konferenci pořádal Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú., Konrad-Adenauer-Stiftung a senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí, pod záštitou senátorky Parlamentu ČR paní Jitky Seitlové a poslance Parlamentu ČR pana Mariana Jurečky.

Videozáznam z konference naleznete zde.