Odborný seminář „Stříbrná ekonomika: jak podpořit potenciál a zaměstnávání lidí 55+“

Srdečně vás zveme na seminář „Stříbrná ekonomika: jak podpořit potenciál a zaměstnávání lidí 55+“, který se uskuteční ve středu 19. února 2020 od 08:30 v Poslanecké sněmovně PČR, v zasedací místnosti Konírna, Malostranské náměstí 19, Praha.

Populace v ČR stárne. Do důchodu odchází lidé v pozdějším věku. Tento trend se bude i nadále prohlubovat. Proto je důležité podpořit transformaci ekonomiky tak, aby zaměstnavatelé dokázali podpořit a využít potenciál skupiny zaměstnanců 55+ a současně umožnit těmto lidem vyšší kvalitu života.

Cílem semináře je v multioborové odborné diskusi za účasti personalistů, akademické sféry, politiků, odborné i laické veřejnosti hledat strategické, koncepční a dlouhodobě udržitelné řešení tohoto problému.

Program semináře: 

08:30 – 09:00      registrace účastníků

09:00 – 09:20      úvodní slovo: Zdravotní handicap jako bariéra zaměstnanosti lidí 55+

  • Vít Kaňkovský, poslanec, Parlament ČR

09:20 – 10:00      I. panel: Práce jako součást kvalitního života ve stáří: Proč podpořit zaměstnávání lidí 55+? Socio-ekonomický kontext, analýzy, pohled odborníků, aktuální situace v ČR ve srovnání s EU, klíčová rizika a jejich dopad na zdravotní péči o občany ČR.

  • Iva Merhautová, ředitelka krajské pobočky Praha, Úřad práce ČR
  • Filip Pertold, analytik, CERGE-EI
  • Lucie Vidovičová, socioložka, FSS Masarykova univerzita Brno

10:00 – 11:00       II. panel: Jak podpořit stříbrnou ekonomiku: návrhy krátkodobých i dlouhodobých řešení.

  • Vít Kaňkovský, poslanec, Parlament ČR
  • Pavel Štern, programový ředitel, Byznys pro společnost
  • Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy ČR tba.

11:00 – 11:30       přestávka na kávu – neformální diskuse a networking

11:30 – 13:00       III. panel: Příklady dobré praxe z domova i zahraničí: panelová diskuse zaměstnavatelů.

  • Vystoupí zaměstnavatelé z oborů stavebnictví, bankovnictví, zdravotnictví, maloobchod.

13:00 – 13:15       shrnutí, závěrečné slovo

13:15 – 14:00       občerstvení, neformální diskuse a networking

 

Seminář pořádáme ve spolupráci s poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vítem Kaňkovským, Platformou Byznys pro společnost – Chartou Diverzity a Konrad-Adenauer-Stiftung.

Registrace byla uzavřena z důvodu naplnění kapacity místnosti.