Odvaha převzít odpovědnost

V pondělí večer proběhla v Knihovně Václava Havla v rámci doprovodného programu Fora 2000 hojně navštívená diskuse na téma Může v 21. století uspět politika založená na hodnotách? V úterý ráno nabídlo odpověď na tuto otázku také setkání tibetského dalajlámy s ministrem kultury.

Během setkání s charismatickým duchovním vůdcem Tibetu přitom nepadla žádná dříve neslyšená slova. Mluvilo se o soucitu, lásce, o naději, o míru, který vychází ze srdce člověka. Zhruba čtyřicítka přítomných, mezi nimiž byli politici, úředníci či dominikánský kněz, viděla dalajlámu, jak se dělí o občerstvení s lidmi, kteří nesedí přímo u stolu, jak se stará, zda mu bude bez případného překladu rozumět, jak se na závěr nechává fotit s každým, kdo o to projeví zájem. Civilní, bez efektů, jakoby slavnostně obyčejné. Neobyčejné na tom bylo to, že k setkání vůbec došlo. Hostitel byl pod silným tlakem, aby dalajlámu do Nostického paláce nevpouštěl. V takové situaci dobře zvažujete, zda vám to stojí za to. Kompromisy přece patří k politice jako maso k salámu. Vyhovět a mít klid, případně i jiné profity, nebo riskovat možné nepříjemné důsledky? Zbavit se odpovědnosti a uchovat si přízeň některých mocných, nebo převzít odpovědnost s rizikem ztráty jejich přízně? Téma, které Foru 2000 padne jako ulité. Havlovské téma. Klíčem k jeho pozitivnímu uchopení je odvaha převzít odpovědnost.

Mluvit o hodnotách v politice bývá obtížné, nevděčné, málokdo porozumí, málokdo uvěří. Jeden čin někdy vydá za tisíce slov. Myslím, že z tohoto druhu činů bylo právě úterní setkání s dalajlámou. Mělo by slušnou cenu, i kdyby po něm nenásledovalo vůbec nic. Tříbení, které schůzka vyvolala, ji ještě více zhodnotilo. Ten vzorec se v naší historii umanutě opakuje: teprve nečekaný, přepálený, prudký odpor k něčemu tak přirozenému, jako je koncert kapely, vydání zajímavého textu nebo třeba setkání s mnichem začne zčitelňovat figury na hracím poli, povzbudí váhající, rozhoupe ty, kteří dosud stáli vzadu.

Může v 21. století uspět politika založená na hodnotách? Vůbec není bez šancí. Uvidíme.

[team_member description=““ social=““ link_element=“both“ color=“Accent-Color“ image_url=“http://www.ikdp.cz/wp-content/uploads/2016/06/avatarbob123.jpg“ name=“Bob Fliedr “ job_position=“Ředitel IKDP“ link_url=“http://www.ikdp.cz/?cat=43″]