Pětisetleté sucho, co dál?

Záznam on-line rozhovoru v rámci pořadu DISKUTUJEME S IKDP.

Hosté byli Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí Moravy, a Jaroslav Rožnovský, výzkumný pracovník ČHMÚ.