Debaty
23/2/2017

Půl minuty Hitler, půl minuty Stalin

Devátá beseda v pořadí. Téma: Veřejnoprávní média – rukojmí, nebo zachránci? Debatovat dorazili: Hana Marvanová, Jaromír Volek a Karel Hvížďala. Je pondělí 20. února. Začínáme pár minut po sedmé. Tentokrát moderuje Petr Schwarz, ale doprovází jako vždy duo Adams Emily.

Současná zákonná úprava týkající se veřejnoprávních médií neobsahuje dostatečné pojistky, které by zabránily ovlivňování těchto médií politiky, říká členka platformy Svobodu médiím Hana Marvanová. Zároveň dodává, že žádný zákon nemůže zajistit demokratický vývoj, a proto záleží na přístupu zvolených politiků. Novinář Karel Hvížďala, který se k návrhu zákona staví spíše kriticky, však oponuje, že jak současná úprava, tak nový návrh umožňují manipulaci veřejnoprávních médií.

Hlavní diskutovanou změnou, kterou novela přináší, je zákonem daná účast zástupců organizací, které reprezentují široké názorové spektrum, na výběru členů Rady Českého rozhlasu a České televize daná zákonem. Hana Marvanová změnu vítá jako způsob většího zapojení veřejnosti do veřejnoprávních médií, Karel Hvížďala však zpochybňuje jejich počet (22) a poukazuje na německý model, kde jsou zástupci až 77 organizací.

Sociolog a odborník na média Jaromír Volek v kontextu vývoje v Maďarsku a Polsku poukazuje na jinou věc. „ČT i ČRo ztrácí poměrně strmě důvěru v české populaci. Čtyřicet procent obyvatel České republiky si stále ještě myslí, že média veřejné služby (Česká televize a Český rozhlas) jsou státní média. To je fatální. Dvacet pět let se nepodařilo vysvětlit, že existuje něco jako veřejná sféra, veřejný zájem,“ říká Jaromír Volek.

Hosté se také dotkli tématu vyváženosti ve vysílání veřejnosprávních médií. Moderátor Petr Schwarz podotýká, že v poslední době platí: vyváženost znamená, že všichni mají mít stejný prostor, i když nemají, co říct. „I když lžou,“ dodává Jaromír Volek. Hana Marvanová přitaká a ilustruje to výrokem „půl minuty Hitler, půl minuty Stalin“ s povzdechem, jak moc úroveň poklesla.

Závěrečné rozloučení, potlesk a jazz na odchodnou v podání Adams Emily (Jan Techl – klávesy, Martin Adamovský – kytara). To byla devátá Beseda v Besedě pořádaná Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku s Nadací Hannse Seidela.

[vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=v1o7xL6tODs&t=2071s“]