Rovná práva pro všechny?

Dvacátá šestá Beseda v Besedě se konala opět v tradičních prostorách Malostranské besedy. Složení hostů bylo tentokrát výjimečné v tom, že šlo o čistě ženskou společnost, a to včetně moderátorky Veroniky Sedláčkové. O světě úspěšných žen diskutovaly senátorka Renata Chmelová, novinářka Silvie Lauder a Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu.

V úvodu debaty byla moderátorkou položena otázka, jaké je u nás vnímání úspěchu. Diskutující se shodly, že úspěch v České republice je podceňován a ambicióznost je často vnímána negativně. Renata Chmelová popisovala úskalí, kterým čelila, když působila na vedoucí pozici v IT firmě, jelikož tento obor je vnímán čistě jako mužský. Silvie Lauder reagovala tím, že předsudky o některých oborech jsou bohužel velice rozšířeny už mezi malými dětmi, a to přes nesporné úspěchy žen v těchto oblastech. Rut Kolínská vidí problém oboustranně, muži, kteří dělají pečovatelské profese, mohou ztratit respekt svého okolí.

Veronika Sedláčková poprosila diskutující, aby jmenovaly své ženské vzory. Renata Chmelová se nejvíce inspiruje ženami ve svém okolí, ženami se kterými pracuje, oproti tomu Rut Kolínská zmínila jako svůj největší vzor svou starozákonní jmenovkyni Rut. Jak Silvia Lauder, tak Rut Kolínská zdůraznily, že o rovnoprávnost v Československu se výrazně zasadil Tomáš G. Masaryk, jehož výroky byly v průběhu večera několikrát citovány.

V debatě byla také řeč o rodičovské péči. Silvie Lauder uvedla jako příklad Reykjavíku, kde zavedli dělenou rodičovskou dovolenou, což vedlo ke změně pracovního trhu a srovnání platových podmínek pro muže a ženy. Podle všech debatujících, by ženám na rodičovské dovolené velmi pomohla možnost sdílených nebo částečných úvazků či více míst ve školách.

Poslední část byla jako obvykle věnována dotazům z publika. Na řeč přišla témata, jako jsou stereotypy vnímání úspěšných žen jako hereček či modelek nebo probíhající kampaň MeToo, která poukazuje na sexuální obtěžování. Silvie Lauder se ohradila proti tomu, že by šlo pouze o protest Hollywoodských hvězd, ale že jde o problém, který se týká desítek milionů žen a mužů a měla by mu být věnována patřičná pozornost.