Severojižního diametru se dočkáme nejdříve za 10 let

Další díl cyklu Brněnské kavárny se konal 17. května. O Severojižním diametru hovořili Filip Chvátal, člen Komise dopravy Rady města Brna, Jiří Horský, ředitel KORDIS JMK, Martin Všetečka z Kanceláře architekta města Brna a Josef Veselý, dopravní ředitel DPMB.

Úvodem shrnul Veselý historii vývoje Severojižního diametru. Již v roce 1973 byl připraven komplexní materiál tunelu pod Brnem, který obsahoval nejenom trasy a zastávky, ale i studii frekvenci cestujících. Tento projekt byl několikrát posuzován, měněn, rušen a znovu obnovován.

Poté se ujal slova Chvátal, který se věnoval především náležitostem, které musí být splněny, aby mohlo dojít ke schválení stavby diametru, ale také tomu, která trasa by měla být preferována. Horský mluvil o problému napojení diametru na dopravu JMK, kde bude velkou roli hrát železniční uzel. Všetečka z Kanceláře architekta řekl, že diametr bude mít i velký vliv na život ve městě, sníží se počet zastávek, bude více prostoru pro společný život občanů. Dle Veselého diametr rozveze lidi v rámci Brna, vystoupí na jiné zastávce, než je hlavní železniční uzel a tím dojde ke snížení napětí v MHD.

Na závěr odpovídali hosté na četné dotazy z publika, jedním z nich byl i dotaz, kdy můžeme očekávat již zcela hotový diametr. Názory hostů se velmi lišily a pohybovaly se v rozpětí od 10 do 30 let.