Školy a koronavirus – co dál?

Záznam on-line rozhovoru v rámci pořadu DISKUTUJEME S IKDP.

Hosté byli poslanec Jiří Mihola a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.