Problémy náboženské svobody v Evropě. Konference 27. listopadu 2019

Srdečně Vás zveme na konferenci „Problémy náboženské svobody v Evropě“, která se uskuteční ve středu 27. listopadu 2019 od 13 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1).

Jedná se o další ročník konference o pronásledování pro náboženské přesvědčení, tentokrát v rámci mezinárodní iniciativy Červená středa (#RedWednesday) – celosvětový den na připomínku pronásledovaných pro víru, jejímž iniciátorem je organizace Aid to the Church in Need (ACN) a koordinátorem v ČR Česká biskupská konference ve spolupráci s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR.

Program konference:

12:30–13:00      Registrace

13:00–15:00      I. panel: Evropa a svoboda

 • Uvítání
  • Česká biskupská konference
  • Ekumenická rada církví
  • Federace židovských obcí
  • Pavel Svoboda
 • Úvod: antisemitismus – rabín David Rosen
 • Svoboda svědomí: profesní etika – Ruth Nordström, Scandinavian Human Rights Lawyers (Švédsko)
 • Svoboda projevu a svoboda náboženského vzdělávání: „Nakolik jsme v Evropě skutečně svobodní?“ – Robert Clarke, ADF International (Velká Británie)
 • Panelová diskuze

15:00–15:20      Přestávka na občerstvení

15:20–17:00      II. panel: Netolerance a diskriminace křesťanů a židů v současné Evropě

 • Úvod – Marcela Szymanski, Aid to the Church in Need (ACN)
 • Trestné činy z nenávisti a protikřesťanský vandalismus – Mattia Ferrero, Katolická universita v Milánu (Itálie)
 • Antisemitský vandalismus – Tomáš Kraus, Federace židovských obcí v ČR
 • Jak reagovat – Martin Kugler, Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe (Rakousko)
 • Panelová diskuze

17:00–18:00       Závěr konference a přestávka na občerstvení

18:00                   Židovsko-křesťanská modlitba – Velká aula Karolina

18:30                   Průvod – od Karolina kolem kostela sv. Havla, sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí ke Staronové synagoze (tyto tři budovy budou červeně nasvícené na připomínku trpících pro víru, symbol iniciativy Červená středa)

Moderuje pan Vít Novotný, zástupce organizace Wilfried Martens Centre for European Studies, která tuto konferenci spolupořádá.

Konference bude tlumočena. Vstup zdarma.

Prosíme registrujte se pomocí níže uvedeného formuláře:

   

  Konference získala finanční podporu od Evropského parlamentu. Odpovědnou organizací je však IKDP, Evropský parlament nenese zodpovědnost za tuto aktivitu.