Naše činnost

Všechny příspěvky

Vize

Naší vizí je dlouhodobě prosperující Česká republika.

Klíč k prosperitě vidíme ve svobodném, hodnotově kultivovaném a tvořivém občanovi.

Cestu k prosperitě v rozvoji demokracie a v aktivním zapojování Čechů, Moravanů a Slezanů do života Evropské unie.

Součástí naší vize je silná, bezpečná a ekonomicky konkurenceschopná Evropa.

Evropa, která v rámci integrální ekologie chrání životní prostředí a podporuje globální péči o planetu Zemi, náš společný domov.

Cíle

Promýšlet a moderně interpretovat hodnoty, na nichž vyrostla evropská civilizace.

Vnášet do veřejné diskuze nové impulsy z pohledu křesťansko-demokratické politiky.

Být důležitou platformou pro spolupráci středopravicových partnerů a odborníků.

Pomáhat demokratické společnosti v obraně proti autoritářským tendencím a extremismu. Probouzet v mladých lidech zájem o věci veřejné a motivovat je ke vstupu do politiky.