Z amatérů profesionály,
z politiků státníky.
#směr #růst #propojení

Naše okruhy

V rámci své činnosti se zaměřujeme na čtyři tematické okruhy, a to zelená politika, proevropská politika, rodinná politika a restart Česka. Tato témata vycházejí z interpretací křesťansko-demokratických hodnot, na nichž vyrostla evropská civilizace.

Rodinná
politika

Rodina tu není pro společnost a pro stát, ale společnost a stát tu jsou pro rodinu. Je třeba hájit důstojnost lidské osoby od početí do přirozené smrti a principy společného dobra, spravedlnosti, subsidiarity a solidarity.

Zelená
politika

Ochrana životního prostředí je bytostně křesťansko-demokratické téma. Je založena na úctě k druhému člověku, dalším živým organismům na této planetě, na zodpovědném přístupu ke svěřenému majetku a respektu k budoucím generacím.

Restart
Česka

Poslední roky nám přinesly situace, na které nikdo z nás nebyl připravený. Každá krize je ale zároveň novou šancí pro restart. Proto je třeba se zaměřit na společnou budoucnost Česka.

Proevropská
politika

Evropská unie je garantem stability, bezpečnosti a ekonomického růstu v Evropě. Pro nás jakožto obyvatele země uprostřed Evropy je důležité, abychom v tomto svazku zůstali a zasazovali se o jeho hlubší integraci.

Naše činnost

Konference a kulaté stoly

Jednou z hlavních činností IKDP je pořádání konferencí, odborných seminářů, pracovních snídaní a kulatých stolů na vybraná témata, kterých se účastní odborná i laická veřejnost.

Naše činnost

Debaty

Pořádáme pravidelné debaty pro širokou veřejnost v regionech s cílem stimulovat debatu o důležitých politických, společenských a kulturních tématech. Hosté bývají odborníci na dané téma, akademici, novináři, politici a další.

Naše činnost

Dokumenty

Stěžejní činností našeho Institutu je vydávání analýz a odborných prací, které vycházejí z křesťansko-demokratického prostředí.

Newsletter

Odebírejte nás!