Naší vizí je dlouhodobě prosperující Česká republika.

Klíč k prosperitě vidíme ve svobodném, hodnotově kultivovaném a tvořivém občanovi.
Cestu k prosperitě vidíme v rozvoji demokracie a v aktivním zapojování Čechů, Moravanů a Slezanů do života Evropské unie.

Součástí naší vize je silná, bezpečná a ekonomicky konkurenceschopná Evropa. Evropa, která v rámci integrální ekologie chrání životní prostředí a podporuje globální péči o planetu Zemi, náš společný domov.

Naším cílem je promýšlet a moderně interpretovat hodnoty, na nichž vyrostla evropská společnost,
vnášet do veřejné diskuze nové impulsy z pohledu křesťansko-demokratické politiky, být důležitou platformou pro spolupráci středopravicově smýšlejících partnerů a odborníků, pomáhat demokratické společnosti v obraně proti autoritářským tendencím a extremismu, probouzet v mladých lidech zájem o věci veřejné a motivovat je ke vstupu do politiky. Podle zakládací listiny jsou orgány IKDP správní rada, mezinárodní rada a ředitel.

Správní rada

Pavel Svoboda

předseda správní rady IKDP

Marian Jurečka

předseda KDU-ČSL, místopředseda Vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí

Šárka Jelínková

1. místopředsedkyně KDU-ČSL, předsedkyně senátorského klubu

Jan Bartošek

místopředseda KDU-ČSL, místopředseda Poslanecké sněmovny P ČR

Petr Hladík

místopředseda KDU-ČSL, 1. náměstek primátorky města Brna

Pavel Hořava

generální sekretář KDU-ČSL

Marek Orko Vácha

Teolog, kněz, přírodovědec a pedagog

International Council

Georg Milbradt

Ekonom, bývalý saský premiér

Petr Pithart

Pedagog, bývalý český premiér a předseda Senátu Parlamentu ČR, signatář Charty 77

Jerzy Buzek

Poslanec Evropského parlamentu, bývalý polský premiér a předseda Evropského parlamentu

Iveta Radičová

Socioložka, bývalá slovenská premiérka

Výkonný tým

Jan Šmídek

ředitel

Jana Šandlová Vlčková

projektová manažerka

Jan Dohnal

projektový manažer

Tomáš Konečný

projektový manažer

Fay Frydrýnová

projektová manažerka

Externí pracovníci

Anežka Fuchsová

analytička

Nikola Krejčová

analytička

Marián Sekerák

politolog