Z amatérů profesionály,        z politiků státníky

V centru naší pozornosti stojí kroky, které potřebujeme společně zvládnout v přechodu k otevřené, moderní a digitalizované společnosti,        a podpora nejslabších a nejzranitelnějších skupin našich spoluobčanů.

V celkovém kontextu společenského vývoje vnímáme jako důležitý problém přechodu na bezemisní ekonomiku otázku energetiky. Schopnost získat dostatečné množství čisté energie je zásadní, abychom mohli připravit naši zem na budoucnost a předat ji v dobrém stavu našim dětem. Zabýváme se proto možnými scénáři budoucího energetického vývoje a souvisejících změn, od legislativních úprav k praktickým řešením.

#směr #růst #propojení

Utváříme moderní stranu pro všechny generace. Rozvíjíme elity, a tak spoluvytváříme naši budoucnost. Stavíme na zkušenosti. Utváříme sítě, seznamujeme, propojujeme.

Správní rada

Pavel Svoboda

předseda správní rady IKDP

Marian Jurečka

předseda KDU-ČSL, místopředseda Vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí

Šárka Jelínková

místopředsedkyně KDU-ČSL, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí

Jan Bartošek

1. místopředseda KDU-ČSL, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Petr Hladík

místopředseda KDU-ČSL, ministr životního prostředí

Pavel Hořava

generální sekretář KDU-ČSL

Marek Orko Vácha

Teolog, kněz, přírodovědec a pedagog

International Council

Georg Milbradt

Ekonom, bývalý saský premiér

Petr Pithart

Pedagog, bývalý český premiér a předseda Senátu Parlamentu ČR, signatář Charty 77

Jerzy Buzek

Poslanec Evropského parlamentu, bývalý polský premiér a předseda Evropského parlamentu

Iveta Radičová

Socioložka, bývalá slovenská premiérka

Výkonný tým

Jan Šmídek

ředitel

Eva Lejsalová

projektová manažerka

Fay Frydrýnová

projektová manažerka

Externí pracovníci

Marián Sekerák

politolog