Z amatérů profesionály,        z politiků státníky

V centru naší pozornosti stojí kroky, které potřebujeme společně zvládnout v přechodu k otevřené, moderní a digitalizované společnosti,        a podpora nejslabších a nejzranitelnějších skupin našich spoluobčanů.

V celkovém kontextu společenského vývoje vnímáme jako důležitý problém přechodu na bezemisní ekonomiku otázku energetiky. Schopnost získat dostatečné množství čisté energie je zásadní, abychom mohli připravit naši zem na budoucnost a předat ji v dobrém stavu našim dětem. Zabýváme se proto možnými scénáři budoucího energetického vývoje a souvisejících změn, od legislativních úprav k praktickým řešením.

#směr #růst #propojení

Utváříme moderní stranu pro všechny generace. Rozvíjíme elity, a tak spoluvytváříme naši budoucnost. Stavíme na zkušenosti. Utváříme sítě, seznamujeme, propojujeme.

Správní rada

Pavel Svoboda

předseda správní rady IKDP

Marian Jurečka

předseda KDU-ČSL, místopředseda Vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí

Šárka Jelínková

místopředsedkyně KDU-ČSL, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí

Jan Bartošek

1. místopředseda KDU-ČSL, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Petr Hladík

místopředseda KDU-ČSL, ministr životního prostředí

Pavel Hořava

generální sekretář KDU-ČSL

Marek Orko Vácha

Teolog, kněz, přírodovědec a pedagog

International Council

Georg Milbradt

Ekonom, bývalý saský premiér

Petr Pithart

Pedagog, bývalý český premiér a předseda Senátu Parlamentu ČR, signatář Charty 77

Jerzy Buzek

Poslanec Evropského parlamentu, bývalý polský premiér a předseda Evropského parlamentu

Iveta Radičová

Socioložka, bývalá slovenská premiérka

Výkonný tým

Jan Šmídek

ředitel

Jana Šandlová Vlčková

projektová manažerka

Eva Lejsalová

projektová manažerka

Fay Frydrýnová

projektová manažerka

Externí pracovníci

Anežka Fuchsová

analytička

Marián Sekerák

politolog