Ke stažení

Materiály k přečtení

Exekuce a oddlužení - Spojené nádoby celospolečenského významu

Snahy o novelizaci insolvenčního zákona zejména v oblasti úpravy oddlužení jsou vedeny zejména potřebou reagovat na vysoké procento obyvatel České republiky, proti kterým je vedeno exekuční řízení. Podle dat Ministerstva spravedlnosti je rozdělení exekvovaných dlužníků takové, že celkový počet „živých“ řízení je 4 268 854 je vedeno proti 731 341 fyzickým osobám. Tyto i další statistické údaje potvrzují celospolečenský význam problematiky, která má, ač je problematikou převážně právní, významný ekonomický a sociální přesah.

Katolicismus a politika na Slovensku

Mnozí se v uplynulých měsících začali ptát, co se to děje na Slovensku. Jakými politickými změnami tato Čechům tak blízká země prochází? A jak významně do dění zasáhla tradičně vlivná slovenská katolická církev? Ačkoli již od událostí uplynulo několik týdnů, zásadní proměny ve slovenské společnosti pokračují. Tyto události, ač nemají s religiozitou přímou souvislost, se odehrávají na pozadí jistého kulturního zápasu. Zastavme se proto u vybraných momentů, které nám při bližším pohledu umožní vidět, jak konali jednotliví aktéři a jaký byl kontext událostí.

Budoucnost venkova

Česká republika patří k evropským zemím, kde venkovské oblasti zabírají největší část území. Venkov se ale vylidňuje, jeho obyvatelé stárnou a zastarává i občanská vybavenost. Rozsah investic do místní infrastruktury je nedostatečný. Lze tento postup zastavit? A pokud ano, jaká by mohla být opatření, která by napomohla zastavit vylidňování venkovských oblastí a odvrátila další zhoršování místní infrastruktury? Některým z nich se věnujeme i v tomto dokumentu.

Ostatní

Výroční zprávy