Duševní zdraví v době pandemie

Pandemie COVID-19 přinesla zcela nové výzvy, se kterými se lidé nejen v České republice musí v každodenním životě vypořádávat. Lidské kontakty byly výrazně omezeny a došlo zároveň ke změně přístupu k organizaci práce i vzdělávání. Jaký vliv má pandemie na duševní zdraví v české společnosti? Jak se krize podepisuje na náladě v rodinách? O kolik vzrostla během pandemie míra závislosti na alkoholu v ČR? A co opravdu pomáhá v této době z hlediska duševní hygieny?

O těchto a dalších otázkách jsme diskutovali ve čtvrtek 18. 2. 2021 s členkou výboru pro Sociální politiku Senátu PČR Šárkou Jelínkovou a vedoucím Epidemiologického a klinického výzkumu závislostí v NUDZ Ladislavem Csémy.