15 let Česka a Slovenska v EU

Dne 7. března proběhla v Brně mezinárodní konference, která připomněla 15. výročí vstupu Česka a Slovenska do Evropské unie.

V prvním panelu vystoupili bývalí premiéři Česka a Slovenska, Vladimír Špidla a Mikuláš Dzurinda a bývalý saský ministerský předseda Georg Milbradt.

Vladimír Špidla vzpomíná na vstup do EU jako na chvíle svého největšího politického úspěchu, zároveň z něj spadly největší obavy, do poslední chvíle nebylo jasné, zda lidé vstup do EU potvrdí. Pro Mikuláše Dzurindu to byly okamžiky plné velmi silných emocí a očekávání. Georg Milbradt připomněl, že i přesto, že již je to 15 let, tak sjednocování Česka a Německa stále není u konce, ale věří, že během dalších 15 let se to podaří.

Očekávání, která měli oba bývalí premiéři se beze zbytku naplnila. Špidla je vděčný za to, že mohl zažít přerod země, o které vlastně nikdo neví, v zemi, která má pevné postavení ve středu Evropy.

Velká část prvního panelu byla také věnovaná referendu a velmi aktuálnímu odchodu Velké Británie z EU, dle Dzurindy je vystoupení Velké Británie velkou příležitostí pro Česko i Slovensko, mohou se stát pozitivními hlasy, ale vše bude vázáno na eurozónu, Česko by tedy mělo přijmout euro. Jeho vizí je „autentická evropská federace“.

Druhý panel byl zaměřený na vnímání členství v EU Čechy a Slováky, v panelu vystoupili s prezentací Martin Buchtík a Grigorij Mesežnikov, kteří seznámili publikum s nejnovějšími údaji ohledně vnímání Evropské unie v Česku a na Slovensku. Buchtík např. demonstroval souvislost mezi terorismem a postojem k EU, ti kdo jsou pro členství v EU si myslí, že je EU chrání před terorismem, ti, co jsou proti, si myslí, že je EU ohrožuje terorismem.

Dle Mesežnikova je důvěra Slováků vůči EU stále relativně vysoká, 58% Slováků jí důvěřuje. Slováci hodnotí vstup do EU tak, že získali samostatnost, Češi si myslí, že ztratili kus své svobody.

Druhá část panelu byla věnovaná diskuzi, které se účastnili také novináři, a to Ondřej Houska a Tibor Macák. Diskuze byla zaměřená především na vnímání EU, vztah mladých k EU, fakenews a mnohé další.

Konferenci pořádali Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, Konrad-Adenauer-Stiftung, Wilfried Martens Centre for European Studies za podpory Nadace Antona Tunegy, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzy a pod záštitou děkana FSS MU Břetislava Dančáka a 1. náměstka primátorky města Brna Petra Hladíka.