Čas pro vertikálu

Lidi si nechali odebrat kořeny. Možná i tak by se dala vyjádřit proměna české společnosti ve 20. století. Poznamenala i politiku. Politik bez kořenů je už dlouho v módě. Má větší možnosti než politik s kořeny, tedy s respektem k hodnotám a ideálům, z nichž vyrostla naše zem. Politik bez kořenů může dělat všechno, co není zakázáno. Politik s kořeny ví, že leccos z toho, co není zakázáno, je v rozporu s tím, co je slušné. Proto to nedělá a část společnosti ho má za hlupáka. Konec srandy nastává, když se doba zatáhne a přijdou mraky. Jako loni. Stačilo pár set nových uprchlíků na našem území, a už někteří politici ztráceli rovnováhu. Ti s kořeny věděli, že skutečný vichr vypadá jinak. Nepanikařili. Neštvali hned proti ženám a mužům v nouzi, kteří jsou jiní než my. Hledali racionální, účinné a přitom důstojné řešení. Projevili se jako lidé svobodní a sebevědomí. Lidé s kořeny.

Je možné, že loňské větry nebyly nic ve srovnání s tím, co nás teprve čeká. Kromě proudění z jihu může zesílit chladný vítr z východu. Kdyby zadul, přinesl by silné srážky. Možná právě teď, poprvé v dějinách samostatné České republiky přichází čas politiků s kořeny.

Politika, která vychází z kořenů, dává společnosti stabilitu. Posiluje kmen. Způsobuje růst. Chrání společnost před pokušením vytvářet si bohy z takových věcí jako je třeba volný trh, volný příliv zahraničních investic nebo volné rozdávání každému podle jeho potřeb. Poskytuje protilátky proti stádovitosti a lokajství. Politika, která vychází z kořenů, nestraší, že přestaneme být sami sebou, budeme-li stavět společný dům s národy sdílejícími stejné hodnoty. Naopak nás uschopňuje k takové spolupráci. Její výhody jsou nabíledni. Jen chronický kazisvět může zpochybňovat, že pod společnou střechou se cítíme bezpečněji. Že lépe uplatňujeme svoji tvořivost. Že máme větší tah směrem k dlouhodobé prosperitě. Kazisvětů je teď u nás jako hub po dešti. Otravují společnost jedovatějšími slovy než dřív. Testují, jak daleko za hranu mohou jít. Někteří z nich se vydávají za vlastence. Nejsme žádní náckové, ale velcí patrioti, hlásají. Chesterton k tématu napsal: „Patriotismus je poslední útočiště grázlů.“

České společnosti chybí kontinuita. Proto se grázlům a kazisvětům těžko brání. Aby jim nepodlehla, chce to změnu. Ve správě věcí veřejných především. Nic bouřlivého. Čím dál mdlejší politiku bez kořenů by možná pro začátek stačilo trochu okořenit. IKDP by chtěl být při tom.

 

[team_member description=““ social=““ link_element=“both“ color=“Accent-Color“ image_url=“http://www.ikdp.cz/wp-content/uploads/2016/06/avatarbob123.jpg“ name=“Bob Fliedr“ job_position=“Ředitel IKDP“ link_url=“http://www.ikdp.cz/?cat=43″]