Musíme to odpracovat

Nejen jako předseda evropského výboru Senátu, ale hlavně jako občan se zájmem o současný stav naší země, a zejména o to, jakou ji zanecháme našim dětem a vnukům, žiji v těchto dnech hlavně těsným výsledkem britského referenda o odchodu z Evropské unie. Už delší dobu je zřejmé, že Evropská unie potřebuje změnit. Měla by se zbavit sklonu byrokraticky regulovat kdejakou drobnost. Musí se vrátit ke svým kořenům, jimiž je mírové soužití v Evropě a společné podmínky pro prosperitu. Je samozřejmě možné, že odchod Velké Británie bude tím stimulem, který k tomu nakonec povede. Spíše se ale obávám, že nás čekají složité, možná i docela těžké časy.

Neodbytně se mi vtírá obraz z našich starých pověstí – ten se Svatoplukovými pruty. Evropská unie (a naše členství v ní) není primárně o dotacích či jiných ekonomických benefitech, ale o bezpečnosti v měnícím se světě. Bohužel lidstvo se během svých dějin příliš nezměnilo v tom, že stále záleží na síle a že bezpečnost před agresivní silou druhých zásadně souvisí s velikostí. Evropská unie je jedním z největších a nejsilnějších světových uskupení a také jedno jen z mála, které plně respektuje lidství svých obyvatel. Brexit je projevem vážné nesvornosti v tomto společenství. Staří Římané pro to měli velmi výstižné úsloví „rozděl a panuj“. Pokud se nám nepodaří s naší evropskou svorností něco udělat, dřív nebo později na to vážně doplatíme.

Druhý obraz, který mě v souvislosti s brexitem napadá, je rozvod. V současnosti bohužel docela běžná zkušenost. Zdá se, že častěji než dříve bývá důvodem prostá neochota řešit problémy ve vztahu. Místo abychom problémy řešili, prostě se rozejdeme. Sám jsem to nezažil, ale mluvil jsem o tom s mnoha lidmi a málokdo nakonec upřímně hodnotí svůj život po rozvodu (včetně případných dalších manželství) jako výrazně lepší, než před ním (nebo to přinejmenším hodně dlouho trvá, než je zase dobře). Zdá se mi, že s odchodem Velké Británie je to podobně. Nespokojenost s Evropskou unií, která k němu vedla, byla do určité míry pochopitelná, ale bojím se, že rozchod nepovede k lepšímu výsledku, než k jakému by vedla pečlivá a svědomitá práce na zlepšení stavu. Ta je nyní o to více před námi, v mnohem obtížnějších podmínkách. Ale odpracovat to musíme.

[team_member description=““ social=““ link_element=“both“ color=“Accent-Color“ image_url=“http://www.ikdp.cz/wp-content/uploads/2016/06/avatarhampl.jpg“ name=“Václav Hampl“ job_position=“Člen správní rady IKDP, předseda senátního Výboru pro záležitosti EU“ link_url=“http://www.ikdp.cz/?cat=44″]