Na hraně zákona – sexuální obtěžování v české legislativě

Kam se posunul přístup k sexuálnímu obtěžování? Poskytuje právo oběti dostatečné prostředky k obraně? Čeká nás debata o tom, jak se k sexuálnímu obtěžování staví česká právní úprava, jaké nabízí možnosti ochrany a co v ní naopak chybí. Zda existuje možnost řešit takový problém svépomocí a kdy se dovolávat právní ochrany.

Na toto téma jsme diskutovali ve čtvrtek 5. 11. 2020s Johannou Nejedlovou, aktivistkou, publicistkou a spoluzakladatelkou neziskové organizace Konsent a s Radanem Šafaříkem, ředitelem Odboru rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády ČR.

Debatu moderovala Marie Jílková.

Brněnské kavárny jsou organizovány Mladými lidovci, Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku a nadací Hanns-Seidel-Stiftung.