Nový život Arnoldovy vily

Pátá Brněnská kavárna. Téma: Nový život Arnoldovy vily. Host: Brna Petr Hladík, Martin Maleček, Ondřej Jakubec, Iveta Černá Petra Svobodová a Miriam Kolářová. Moderátor: Jaroslav Ostrčilík. Místo a čas: Divadlo Husa na provázku, Brno, 24. Května 2017.

Hosté diskutovali současný stav Arnoldovy vily, budovy postavené v 60. letech 19. století, která byla před několika lety prohlášena za kulturní památku. Shodli se, že budova má nesmírnou historickou hodnotu. Je situována v blízkosti Vily Tugendhat, ale je pro většinu veřejnosti neznámá. Hosté debatovali o možném využití objektu, jelikož mateřská školka, která tam fungovala do roku 2013, už neplánuje svou činnost obnovit. Všichni se shodli, že vila stojí za záchranu, nicméně bude nesmírně obtížně získat dostatek prostředků na udržení budovy v dobrém stavu a provozu.

Diskuze se zúčastnil 1. náměstek primátora města Brna Petr Hladík, starosta M4 Brno-sever a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Martin Maleček, vedoucí Semináře dějin umění MUNI Ondřej Jakubec, ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá, ředitelka vily Löw-Beer Petra Svobodová a místostarostka MČ Brno-sever Miriam Kolářová. Diskuze byla součástí festivalu Meeting Brno, jedna z událostí pořádaných u příležitosti 20. výročí podepsání Česko-německé deklarace.