Pedagogové bijí na poplach: brzy nebude, kdo by učil 

Buď se systematicky změní financování pedagogických fakult, nebo se smiřme s tím, že naše děti nebude mít brzy kdo učit. Na takovém závěru se shodli účastníci semináře o pregraduální přípravě učitelů, který proběhl 14. 6. 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.  

Finanční prostředky, které jsou pedagogickým fakultám státem dlouhodobě přidělovány, jsou na zajištění jejich dalšího rozvoje, a dokonce i základního chodu, nedostatečné. Na některých fakultách je situace kritická. Krizi nelze čelit krátkodobým řešením, ale jedině systematickou změnou financování pedagogických fakult. To je hlavní závěr semináře, kterého se zúčastnilo na třicet děkanů pedagogických fakult a dalších pedagogických pracovníků.

Účastníci semináře, který proběhl pod záštitou vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace a předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka a místopředsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Jiřího Miholy (KDU-ČSL) konstatovali, že výuka budoucích učitelů je v systému tzv. koeficientů ekonomické náročnosti dlouhodobě podfinancovaná. Podle přítomných děkanů získá pedagogická fakulta na jednoho studenta matematiky přibližně 29 900 Kč, zatímco nepedagogické fakulty dostanou na studenta tohoto oboru 56 100 Kč.

„Volání pedagogických fakult po změně je rok od roku hlasitější. Udělám všechno pro to, aby se jejich situace zlepšila. Škola je jedním z klíčových míst, kde se rozhoduje o budoucnosti naší země,“ řekl poslanec Jiří Mihola.

Pořadatelem semináře byl IKDP ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera.

Mihola 2