Pokud je společnost zdravá, nenechá si svůj prostor vzít

Zahájení projektu Brněnská kavárna se uskutečnilo v úterý 17. ledna v Impact Hub Brno v 20:00. Besedy na téma Pravdivá lež: diskuze o ruské propagandě v českých médiích se zúčastnil politolog Miloš Gregor a publicista Josef Pazderka.

Hned v úvodu Josef Pazderka jasně vymezil, že debatované téma pro něj znamená kremelskou, nikoliv ruskou propagandu, a upřesnil, že v tomto kontextu raději mluví o dezinformacích, cílenému překroucení a změně původní informace s nekalým záměrem, než o propagandě.

Miloš Gregor uvedl, že dezinformace nezahrnují jen jednoduché fotomontáže, nýbrž jsou mnohem komplikovanější. Není to jen prvoplánová adorace Ruska, ale výklad událostí tak, aby korespondoval s pohledem oficiálních kremelských zdrojů.

Na otázku, jak s dezinformacemi bojovat, odpověděl Miloš Gregor, že důležitý je klid a respekt. Tedy je potřeba v klidu vysvětlovat a zjistit, proč dezinformacím druhý věří. Zároveň bychom se měli vyvarovat povyšování se nad takovými lidmi. Většinou to ale nelze stihnout během jedné debaty. Kupříkladu na polské scéně je nyní v tomto ohledu situace velice komplikovaná. Mají dva tábory, které nejsou schopny se na ničem domluvit. Za nebezpečné také považuje různé dezinformační servery, které jsou některými považovány za legitimní. K tomu dle něj přispívají firmy, které si na nich zaplatí inzerci, osobnosti, které jim dávají rozhovory, ale také my, když jejich příspěvky sdílíme na sociálních sítích.

Josef Pazderka považuje za problém absenci výuky mediální gramotnosti, které by učila orientaci v informacích dostupných v médiích. „Pokud je společnost zdravá, nenechá si svůj (demokratický) prostor vzít.“ Základem obrany je tedy naše schopnost dávat věci do kontextu a rozpoznat, kdy se nás někdo snaží vědomě zmást.

Taková byla první Brněnská kavárna, která organizována Mladými lidovci a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku za laskavé podpory Nadace Hannse Seidela.