Debaty
21/9/2017

Průmysl 4.0

Sedmá Brněnská kavárna. Téma: Průmysl 4.0. Hosté: Ondřej Malý a Jan Burian. Moderátor: Jan Přikryl. Místo a čas: Impact Hub, Brno, 20. Září 2017.

Hosté, Ondřej Malý, koordinátor digitální agendy české vlády, a Jan Burian, senior manažer Ernst&Young, se shodli na tom, že co se týče propojení vzdělání a problematiky průmysl 4.0, politici by neměli školám nakazovat, které obory podporovat více. Co se týče budoucích očekávání, podle Ondřeje Malého v budoucnu někteří lidé ztratí své aktuální pracovní zařazení, nicméně objeví se mnoho nových pracovních postů, které budou hledat nové zaměstnance. Přehnané obavy tak nejsou na místě.