Reálná šance kolapsu veřejné dopravy?

Dvacátá třetí Beseda v Besedě. Název: Prahou snadno a rychle? Hosté: Jan Čižinský, Vratislav Filler a Martin Šubrt.  Místo a čas: Malostranská beseda v Praze, pondělí 20. listopadu 2017. Moderátorka: Veronika Sedláčková. Debatu doprovázela hudba dua Adams Emily ve složení Emily Bauerová a Martin Adamovský.

Veřejná doprava v Praze funguje dobře, ale je potřeba ji zlepšit, aby ji lidé mohli využívat více. Dle poslance a starosty Prahy 7 Jana Čižinského by pro zklidnění dopravy v centru Prahy bylo vhodné využívat alternativní možnosti jako například sdílení kol. Je ale také potřeba optimalizovat městskou dopravu ve smyslu automatů na lístky v tramvajích či bezbariérové autobusy.

Na druhou stranu, Vratislav Filler z iniciativy Auto*mat říká, že veřejná doprava ztrácí dech a zároveň se potýká se svými limity, MHD je přeplněné, některé z tras metra velice vytížené a například metro C je v současné době na hranici svých možností. Podle něj existuje reálná hrozba kolapsu veřejné dopravy.

Miroslav Šubrt, zástupce ROPIS, společnosti, která má na starosti veřejnou dopravu v Praze, říká, že pražské MHD je na velice dobré úrovni, ale je třeba investovat do P+R parkovišť. S jejich zřizováním je ale problém kvůli vysoké poptávce po pozemcích a neshodám s místními obyvateli. Aby mohlo dojít ke zlepšení úrovně veřejné dopravy, je třeba zlepšit spolupráci Středočeského kraje a Prahy, například při konstrukci parkovišť v blízkosti vlakových stanic. Lidé by tak mohli pouze dojet na nejbližší nádraží a pokračovat vlakem. Parkování přímo v Praze je neřešitelné, je tu méně parkovacích míst než aut. Podle Fillera by bylo dobré zavést v Praze mýtné, které by omezilo počet aut. Ostatní hosté s ním ale nesouhlasí, jelikož by to dále prodražilo bydlení v Praze.

Významná část debaty byla zaměřena na pražský okruh. Všichni hosté se shodují, že není pravděpodobné, že by byl dokončen v blízké budoucnosti, ale ani nevědí, jak by bylo možné tento proces urychlit. Nicméně Miroslav Šubrt se domnívá, že dostavba okruhu nevyřeší dopravu v Praze, auto se budou stále kumulovat v centru, omezení se bude týkat hlavně nákladních automobilů.