Rozvoj regionů: Inovace a digitalizace – cesta budoucnosti pro město a venkov

Dne 24. října 2019 se v prostorách Pevnosti poznání, interaktivního muzea vědy Univerzity Palackého v Olomouci, pod záštitou poslance Parlamentu ČR a předsedy KDU-ČSL pana Marka Výborného uskutečnila druhá ze série konferencí o rozvoji regionů, a to na téma „Inovace a digitalizace – cesta budoucnosti pro město a venkov“. Moderoval ji opět pan Stanislav Jurík.

Ústřední myšlenku konference tentokrát tvořil předpoklad, že nejen fyzické, ale i digitální dálnice jsou v dnešním světě zapotřebí ke spojování osob a umožňování jejich práce a snadnějšího života. Pokud i v regionech bude kvalitní připojení k vysokorychlostnímu internetu, mnozí lidé, kteří v dnešní době pracují z domova, by mohli zůstat v regionech nebo se do nich přestěhovat a nemuseli by se stěhovat za prací do větších měst. V dnešní době, kdy ceny nemovitostí eskalují do nebetyčných výšin, by tak i mnozí zakládající rodinu raději zvolili možnost bydlení výhodněji v menší obci, na venkově, v domku se zahradou v/poblíž přírodě oproti bytu za stejnou, ne-li vyšší cenu ve velkoměstě jako Praze či Brně, kdyby se však nemuseli ohlížet na možnosti pracovního uplatnění. Noví obyvatelé zajistí rozkvět obcí a rozvoj i sektoru služeb, který dále může přilákat další rodiny a ty dále společenským životem přispěji k dalšímu rozvoji obcí.

Úvodní slovo pronesl pan Marek Výborný, který představil právě výše zmíněnou ústřední myšlenku a dále úvodem konference zmínil, že dalšími důležitými tématy je zajištění dobrých podmínek pro IT živnostníky, malé a střední firmy, podpora inovací jako důležitá součást naší ekonomiky a vůbec naše budoucnost v digitálním věku. V rámci prvního panelu jako první dostala slovo dáma, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR paní Milena Jabůrková, která kromě aktuální situace připomněla, že Svaz průmyslu a dopravy ČR disponuje regionálními kancelářemi, a vybízela k jejich využívání – jejich smyslem je zprostředkovávání spolupráce resp. pomoci mezi státní správou (ministerstvy) a soukromou sférou (podniky). Druhým řečníkem byl pan Pavel Hrabě, architekt Digitálního Česka, který mj. povzbudivě zmínil, že od žádného starosty malé obce, natož neuvolněného, nemůže být očekáváno, že si vytvoří digitální strategii pro vlastní obec, ale naopak by měl mít kde si vzít vzor – od trojkové obce nebo od kraje. Evropský úhel pohledu představil pan Dimitar Lilkov, výzkumný pracovník Wilfried Martens Centre for European Studies zaměřený na ekonomické záležitosti, digitální ekonomiku, energetiku a životní prostředí, který se podělil také o zkušenost, že je často tázán, proč „nemáme nějaký evropský Google, evropský Facebook, apod.“, a upozornil, že to je především proto, že EU je stále velmi roztříštěná, nesjednocená. První panel uzavřel 1. náměstek primátorky města Brna a místopředseda KDU-ČSL pan Petr Hladík, který oproti předchozím českým řečníkům vedle celostátního hlediska představil i postup a význam inovací v Brně. Dále zmínil, že v ČR je v současnosti pět aglomerací, a abychom zajistili, že se např. absolventi budou vracet do svých regionů, je třeba, aby regiony těm aglomeracím uměly konkurovat, a to také tím, že bude méně záležet na tom, odkud člověk pracuje. Vyzdvihoval home-office, který nabízí čím dál více zaměstnavatelů, neboť v dnešní době si lidé uvědomují hodnotu svého času a spočítají si, že kolik času ušetří na cestě do/ze zaměstnání, o tolik více času můžou věnovat rodině.

Druhý panel zaměřený více na praxi zahájil náměstek primátora pro investice a chytré město, Havířov, a místopředseda KDU-ČSL pan Bohuslav Niemiec, který představil stav v Havířově, který je teprve na počátku změny – srovnal ho s Brnem, které jak Petr Hladík zmínil, před 18 lety začalo řešit start-upy, zatímco v Havířově se v té době ještě hojně těžilo. V letošním roce se v Havířově podařilo úspěšně nastartovat projekty jako wifi v autobusech MHD, bike-sharing či elektronický monitoring parkování. Jako další se slova ujal předseda Krajské sítě místních akčních skupin (MAS) Středočeského kraje a pověřený vedením pracovní skupiny Chytrý venkov pan Miloslav Oliva, který připomněl, že nejvíce inovací se nalézá v zemědělství, a upřesnil, že MASky jsou inovačním brokerem – koordinují a určují obsah a přerozdělují evropské dotace. Po panu Olivovi slovo dostal CEO Jihomoravského inovačního centra (JIC) pan Petr Chládek. JIC bylo jedním z prvních zřízených inovačních center v ČR, jeho vizí je, aby lidé uvažovali v globálním komplexu, aby vznikaly podniky s globálním přesahem a výrobky řešícími globální problémy (jako např. kyberbezpečnost, klimatická změna, …). Dále připomněl, že JIC spolupracuje i s malými obcemi – takovými, které mají na první pohled slušnou zaměstnanost, ale stále nízké mzdy. Druhý panel uzavřel zakladatel a CEO technologické a konzultační společnosti ICONTIO.com a SIMPLECON.eu pan Emil Vařeka a celou konferenci shrnul a závěrečné slovo pronesl pan Petr Hladík.

Konference byla zorganizována Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku ve spolupráci s Nadací Hannse Seidela a organizací Wilfried Martens Centre for European Studies.

Pro zobrazení brožury ke konferenci klikněte zde.