Mezinárodní konference o pronásledování pro víru

Srdečně Vás zveme na sedmý ročník mezinárodní konference o pronásledování pro víru, konkrétně 29. listopadu 2023 od 13:30 hod. do Vlasteneckého sálu Karolina (Ovocný trh 560/5, Praha 1). Tématem letošního ročníku je Svoboda vyznání ve veřejném prostoru.

Proč se o svobodě vyznání ve veřejném prostoru moc nemluví, není to považováno za „sexy“ téma? I to, že většina obyvatel ČR jsou ateisté, svědčí o uznávání svobody vyznání v ČR jako základního lidského práva. Ale proč o něčem, co v ČR bereme jako samozřejmost, ale jinde samozřejmostí není, mlčíme?

Pro příklady porušování tohoto základního lidského práva nemusíme chodit daleko. A jak ve svém projevu na loňském ročníku konference zmínil pan Declan J. Ganley, irský podnikatel a obhájce náboženské svobody, „pokud se neozveme a nebudeme hlasitě bránit naše hodnoty (křesťanské, židovské atd.), určitě o ně přijdeme. A pokud je ztratíme doma, určitě nebudeme schopni prosazovat jejich ochranu v zahraničí na místech, jako je komunistická Čína, Blízký východ a jinde.“

Program konference naleznete níže.

Konference se koná u příležitosti Červené středy (#RedWednesday), mezinárodní iniciativy na připomínku pronásledovaných pro víru, která letos připadá právě na 29. listopad.

Na akci se podílí:

🔴 Institut pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP),

🔴 Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES),

🔴 Česká biskupská konference (ČBK),

🔴 Ekumenická rada církví v ČR (ERC),

🔴 Federace židovských obcí v ČR (FŽO) a

🔴 Církev v nouzi (Aid to the Church in Need / Kirche in Not, zkr. ACN).

Simultánně tlumočeno z/do českého a anglického jazyka.

Moderují Monika Klimentová a Daniel Raus.

Záštitu nad letošním ročníkem Červené středy převzal ministr zahraničních věcí ČR pan Jan Lipavský, ministr kultury ČR pan Martin Baxa a rektorka Univerzity Karlovy paní Milena Králíčková.

Kapacita Vlasteneckého sálu v Karolinu je omezená.

👉 Vzhledem k velkému zájmu o konferenci a naplnění kapacity Vlasteneckého sálu jsme dnes bohužel museli ukončit možnost se na konferenci přihlašovat.

Pokud jste se nestačili přihlásit k účasti na konferenci, stále máte možnost se přidat na navazující program:

1) židovsko-křesťanská modlitba od 18:00 — Velká aula Karolina;

2) průvod kolem červeně nasvícených budov — začátek v 18:45 u Karolina;

3) benefiční koncert od 20:00 — kostel sv. Jiljí, více zde: Benefiční koncert Červené středy 2023 | Facebook

Vstupenky na benefiční koncert jsou k dostání na emailové adrese cervenastreda@cirkev.cz.

👉 Více o Červené středě naleznete na www.cervenastreda.cz nebo https://www.facebook.com/cervenastreda.

Konference získala finanční podporu od Evropského parlamentu. Odpovědnou organizací je však IKDP, Evropský parlament nenese zodpovědnost za tuto aktivitu.