Útok na Bělorusko by i ruská státní televize těžko vysvětlovala

Třináctá Beseda v Besedě. Název: Pozice opozice v Bělo(Rusku)? Hosté: Jan Šír, Ondřej Soukup a Michaela Šojdrová. Místo a čas: Malostranská beseda v Praze, úterý 18. dubna 2017. Moderátorka: Veronika Sedláčová. Debata doprovázená hudbou dua Adams Emily ve složení Emilie Bauerová a Martin Adamovský.

Podle Ondřeje Soukupa z Hospodářských novin bylo tentokrát na protestech v Bělorusku více lidí, navíc to byli lidé, kteří se na nich pravidelně neobjevují. I sami představitelé opozice byli překvapeni, že se sešlo tolik lidí.

Jak dlouho protesty potrvají, bude záležet hlavně na prezidentu Lukašenkovi, myslí si europoslankyně Michaela Šojdrová, a na tom, kdo mu pomůže. Režim v Bělorusku je ve špatném stavu. Je to příležitost pro EU, na druhou stranu je to silně problematické, jelikož nechceme podporovat režim potlačující opozici.

„Je Bělorusko na rozcestí?“ ptá se moderátorka Veronika Sedláčková. Podle Jana Šíra z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy to lze těžko určit. Existuje příklad Ukrajiny. Tam byl režim, který se přikláněl k Rusku, a sázel na represe. Proti němu se stavěla politická i občanská opozice, což vedlo k rozdělení společnosti a následnému ruskému zásahu. Evropa rozhodně nemá zájem na destabilizaci další země na východě.

O situaci v Rusku Jan Šír říká, že už v něm opadlo opojení z válečné propagandy, která měla přikrýt vnitřní problémy země. Za zlomový považuje přelom let 2011 a 2012, kdy byly zfalšované prezidentské i parlamentní volby, což vedlo k protestům několika tisíců lidí v ulicích. Tím se mj. ukázalo, že režim nemá všechno úplně pod kontrolou. To vedlo k úpadku jeho legitimity, a to vedlo k agresivní zahraniční politice.

Jestli se Rusko obrátí agresivně na Bělorusko nelze odhadnout, podle Michaely Šojdrové bude záležet na domácí reakci. My jako Evropská unie můžeme působit ekonomicky. Ondřej Soukup útok na Bělorusko považuje za velice nepravděpodobný. „Útok na Bělorusko by i ruská státní televize těžko vysvětlovala.“

Otázky z publika. Jedna z divaček je Běloruska, která se protestu přímo účastnila, a tak představuje svůj pohled na protesty v Bělorusku. Potvrzuje, že zásah proti protestujícím byl velice tvrdý.

Po takřka dvou hodinách se loučíme s našimi hosty. Děkujeme všem za účast a těšíme se 15. května, kdy budeme hovořit o francouzských volbách.
[vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=NM2o82eitzo“]